12/10/15 - 18:55

Οι όροι του μεγάλου διαγωνισμού τού SportDog για τα 2 εισιτήρια διαρκείας του Εξάστερου

Οι όροι του μεγάλου διαγωνισμού τού SportDog για τα 2 εισιτήρια διαρκείας του Εξάστερου
58.987views 0shares

1. Ο διαγωνισμός «SportDog: κερδίστε 2 διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ!» διοργανώνεται από τη διαχείριση του ενημερωτικού αθλητικού ιστοχώρου Sportdog.gr.

2. Στο διαγωνισμό «SportDog: κερδίστε 2 διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ!» μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι νομίμως διαμένοντες μόνιμα στην Ελλάδα, άνω των 18 ετών. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στo Sportdog.gr καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού εξ αγχιστείας. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

3. Θα κληρωθούν συνολικά 2 νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν ως δώρο:
Από 1 εισιτήριο διάρκειας του μπασκετικού τμήματος του Παναθηναϊκού στη θύρα 134, για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 .

4. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Sportdog.gr στο facebook και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.facebook.com/SportDog και να κάνουν like και comment στο post του facebook που αφορά το διαγωνισμό. Με αυτή την ενέργεια οι συμμετέχοντες αυτομάτως θα λαμβάνουν μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση. Το Sportdog.gr δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

5. Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό είναι να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο Facebook και να έχει κάνει like στο post του Sportdog που αφορά το διαγωνισμό πατώντας το αντίστοιχο κουμπί του facebook.

6. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό.

7. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

8. Ο διαγωνισμός ξεκινά την 12/10/2015 και λήγει την 26/10/2015 (ώρα 12:00 μ.μ.). Ο Sportdog διατηρεί το δικαίωμα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή μειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού «SportDog: κερδίστε 2 διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ!» ακόμη και να τον ματαιώσει ή ακυρώσει αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση του.

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Sportdog.gr στις 26/10/2015 και ώρα 13:00 μ.μ.

10. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω facebook για το πώς θα παραλάβουν το δώρο τους και θα ανακοινωθούν στη σελίδα του Sportdog (http://www.sportdog.gr/), και τη σελίδα του Sportdog στο Facebook (https://www.facebook.com/SportDog).

11. Τα δώρα στο σύνολό τους είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμη και αν είναι ίσης αξίας, απαγορεύεται δε η παραχώρηση τους από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο.

12. Ρητά διευκρινίζεται, ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή οποιουδήποτε δώρου και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.

13. Ο Sportdog διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τον κατάλογο των δώρων του παρόντος προγράμματος καθώς και τον αριθμό τους, τροποποιώντας αντίστοιχα και τον αριθμό των νικητών, αρκεί να ειδοποιήσει για την αλλαγή της με κάθε πρόσφορο μέσο και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού στο σύνολό τους και των όρων χρήσης της οικείας ιστοσελίδας.

15. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό αποδέχονται και συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας, και των συνεργαζομένων εταιρειών.

17. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

18. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς, ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

19. Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται δημοσιευμένοι στην επίσημη σελίδα του Sportdog στο facebook (https://www.facebook.com/SportDog) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Sportdog (http://www.sportdog.gr/).

20. Τo Sportdog.gr δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση.

 

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ