Τι του έλεγε; Ότι μόλις έκανε έρωτα για πρώτη φορά...