Ταυτότητα ιστοσελίδας  

Επωνυμία: SPORTDOG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Διακριτικός τίτλος: SPORTDOG ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 

Έδρα: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ 

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.: 800633388 - ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Στοιχεία επικοινωνίας  

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ 

Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας: 211 1891534 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]  

Ιδιοκτήτης: EUROPEAN MEDIA SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΑΣ 

Διευθυντής σύνταξης: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ

Δικαιούχου του ονόματος τομέα (domain name): EUROPEAN MEDIA SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ