Οι φοροτέχνες υπογραμμίζουν ότι η από την 5η Αυγούστου 2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ 1170) με την οποία ο συντελεστής του ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης αυξάνεται κατά δέκα μονάδες και φτάνει στο 23%, είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας (άρθρο 25), της φορολογικής ισότητας (άρθρο 4 παράγραφος 5), αλλά και της χρηστής διοίκησης. Όπως εξηγεί η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων είναι αντισυνταγματική η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, καθώς αντιστρατεύεται την αρχή της αναλογικότητας αφού έγινε για εισπρακτικούς καθαρά λόγους και όχι βάσει της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων, ενώ δεν στηρίζεται και σε αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα παραβιάζονται και διατάξεις της 6ης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά το ΦΠΑ και άλλα φορολογικά μέτρα.

Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι είναι "καταστροφική η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% που ισχύει σήμερα στο 23%, ενώ εκατοντάδες επιχειρήσεις θα κλονιστούν άμεσα, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, συμπαρασύροντας τον τουρισμό και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για την οποία οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης διατηρούν το προνόμιο των χαμηλών συντελεστών, με σοβαρότατες επιπτώσεις, εν τέλει, στην ελληνική οικονομία".

Ήδη, συνεχίζουν οι φοροτεχνικοί, η Ελλάδα, έχοντας από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και σε γενικό επίπεδο και σε ειδικότερο, όπως στην εστίαση, είναι τουριστικά αντι-ανταγωνιστική χώρα".

Επίσης, αναφέρουν ότι με την αύξηση του ΦΠΑ προβλέπεται "μείωση της ζήτησης κατά 15%, ενώ θα μειωθούν οι 600.000 εργαζόμενοι στην εστίαση και θα καταστούν άνεργοι στα 121.600 καταστήματα κατά 120.000".

Στην προσφυγή επισημαίνεται παράλληλα ότι "η αύξηση του συντελεστή εστίασης στο ανώτατο ποσοστό 23% ήτοι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες επιβάλλεται, όπως υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας, με σκοπό δηλαδή να αντιμετωπιστούν η οικονομική κρίση και η επερχόμενη ύφεση". Όμως, προσθέτει η ένωση "η κυβερνητική δικαιολογία είναι εντελώς προσχηματική".

Μάλιστα, αναφέρουν ότι στη Γαλλία η μείωση του ΦΠΑ στο χώρο της εστίασης από το 19,6% στο 5,5% είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 40.000.

ΠΗΓΗ: Newspost.gr