Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει την πληρωμή του, ενώ από την Παρασκευή 31 Μαρτίου γίνεται η καταβολή του δώρου Πάσχα στους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας.

Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο star.gr