Facebook Pixel Sportdog.gr | Σεμινάρια προϋπολογισμού! Η Ινδία παραδίδει μαθήματα οικονομίας
Life
| 2023-04-13 10:22:00

Σεμινάρια προϋπολογισμού! Η Ινδία παραδίδει μαθήματα οικονομίας

του Γεωπόλδου
Σεμινάρια προϋπολογισμού! Η Ινδία παραδίδει μαθήματα οικονομίας

Η κυβέρνηση Μόντι με σύνθημα «Πρώτα το Έθνος» προχωρά με σταθερά βήματα προς την επίτευξη του στόχου της αποκατάστασης της οικονομικής αυτοδυναμίας της χώρας με ορίζοντα τα 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της, το 2047.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Σεμινάρια προϋπολογισμού! Το ταξίδι από τη δημιουργία παροχών στην εύρεση λύσεων» φιλοξενεί το free press ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδει η ινδική κυβέρνηση. Το “New India Samachar” κυκλοφορεί σε 12 γλώσσες και στην τελευταία έκδοση αναλύεται η νέα κουλτούρα που έχει εισάγει η κυβέρνηση Μόντι στη θέσπιση του προϋπολογισμού της χώρας με τη λειτουργία διαδικτυακών σεμιναρίων υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Η αύξηση του μεγέθους του προϋπολογισμού της χώρας σε 45 εκατομμύρια Rs (περίπου 500 εκατ.Ευρώ) αντικατοπτρίζει την ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία της Ινδίας, το μοντέλο της οποίας σίγουρα χρίζει διερεύνησης και αξιοποίησης από άλλα κράτη.

Το έντυπο μπορεί να είναι φιλοκυβερνητικό, αλλά δείχνει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί ταγοί κάθε χώρας. Εξάλλου ο Ινδός πρωθυπουργός έχει ως σύνθημα «Πρώτα το Έθνος» και με αυτό προχωρά με σταθερά βήματα προς την επίτευξη του στόχου της αποκατάστασης της οικονομικής αυτοδυναμίας της χώρας με ορίζοντα τα 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της, το 2047. Για να το πετύχει αυτό προσπαθεί να περάσει μία νοοτροπία. Οι προσωπικοί στόχοι του κάθε πολίτη μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την εξυπηρέτηση του συνόλου.

Διαβάστε αναλυτικά:

Σεμινάρια προϋπολογισμού! Το ταξίδι από τη δημιουργία παροχών στην εύρεση λύσεων             

Η νέα πρακτική των διαδικτυακών σεμιναρίων μετά τον προϋπολογισμό δίνει ώθηση στη διακυβέρνηση, η οποία γίνεται ένα σχέδιο για την ανάπτυξη άμεσα υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην Κοινοβουλευτική ιστορία της Ινδίας που ο γενικός προϋπολογισμός της χώρας δεν έχει γίνει μόνο ένα μέσο για την εκπλήρωση των οικονομικών αναγκών αλλά και ένα ισχυρό ψήφισμα για την εφαρμογή των διατάξεων της. Σπάζοντας την παράδοση της απλής πρόσκλησης προτάσεων ενώπιον του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση έχει κάνει ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση της θέσπισης διατάξεων για την εξεύρεση λύσεων στις πρωτοβουλίες μετά τον προϋπολογισμό. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κάνει μια γέφυρα εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα καθιερώνοντας διάλογο και συντονισμό με όλους τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε όταν η Ινδία γιορτάσει την εκατονταετηρίδα της Ανεξαρτησίας, το όνειρο μιας αυτοδύναμης και ανεπτυγμένης Νέας Ινδίας να γίνει πραγματικότητα με τη σκέψη 1,35 δισεκατομμυρίων πολιτών της χώρας...

Υπήρξε μια εποχή που η παρουσίαση του προϋπολογισμού γινόταν υπό καθεστώς μιας τελετουργικής περίστασης. Οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή ξεχνούσαν την προετοιμασία και την παρουσίαση του γενικού προϋπολογισμού. Αλλά στην Κοινοβουλευτική ιστορία, το 2021 σηματοδότησε μια νέα αρχή όταν εμφανίστηκε μια νέα παράδοση για να κάνει τις διατάξεις του γενικού προϋπολογισμού 100% πραγματικές. Προωθώντας την παράδοση των διαβουλεύσεων πριν από τον προϋπολογισμό, η κεντρική κυβέρνηση ξεκίνησε μια νέα προσέγγιση "διαλόγου" μετά τον προϋπολογισμό. Με αυτή τη σκέψη, μετά τον φετινό γενικό προϋπολογισμό, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε μια πλατφόρμα στον ιδιωτικό τομέα και σε όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να δώσουν μια νέα προοπτική στις ανάγκες και τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε ο γενικός προϋπολογισμός να αναδειχθεί ως έγγραφο (σ.σ εννοεί πιστοποιητικό-ντοκουμέντο) οράματος μέχρι την εκατονταετηρίδα της ανεξαρτησίας της Ινδίας το 2047, η οποία δεν έχει μόνο τη συμμετοχή της κυβέρνησης αλλά και κάθε πολίτη της χώρας.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν στάδια στο ταξίδι ζωής κάθε έθνους όταν επαναπροσδιορίζεται. Όταν μια τέτοια ευκαιρία ήρθε κατά τη διάρκεια του Αμρίτ Καάλ*, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος ακολουθεί πάντα την αρχή του «Πρώτα το Έθνος», πήρε μια μοναδική πρωτοβουλία στην Κοινοβουλευτική ιστορία απομακρύνοντας από την κοινωνία και τις παραδόσεις.

Μετά τον πρώτο γενικό προϋπολογισμό του Αμρίτ Καάλ, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε διαδικτυακά σεμινάρια προϋπολογισμού για δώδεκα θέματα, έτσι ώστε οι διατάξεις του προϋπολογισμού να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως. Η αρχή αυτής της παράδοσης μπορεί να ξεκίνησε το 2021 κατά τη διάρκεια του Covid, αλλά η σημασία του φετινού διαδικτυακού σεμιναρίου αυξάνεται επίσης, επειδή η Ινδία προχωρά τώρα με το ψήφισμα να γίνει ανεπτυγμένο έθνος το 2047.

Το αναπτυξιακό ταξίδι της Ινδίας μπορεί να γίνει κατανοητό από το γεγονός ότι παρά την παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία Covid και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η αύξηση του μεγέθους του προϋπολογισμού της χώρας σε 45 εκατομμύρια Rs (περίπου 500 εκατ.Ευρώ) αντικατοπτρίζει την ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία της Ινδίας ακόμη και στην περίοδο Covid. Αυτός ο γενικός προϋπολογισμός θέτει ένα ισχυρό θεμέλιο για την ανεπτυγμένη Ινδία στο Αμρίτ Καάλ. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει καθορίσει ολιστικά το σχέδιο για τα επόμενα 25 χρόνια ανάπτυξης για τη χώρα με έμφαση σε διάφορες διαστάσεις.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι απηύθυνε 12 διαδικτυακά σεμινάρια μεταξύ 23 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου 2023, για να κάνει τον πρώτο γενικό προϋπολογισμό του Αμρίτ Καάλ πραγματικότητα με "συμμετοχή του κοινού", όπως τα τελευταία χρόνια. Βασίστηκε στο μάντρα του "Σαπταρίσι" που περιγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό. Υπό την οραματική ηγεσία του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση έχει αναλάβει αρκετές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των ετών. Η ημερομηνία παρουσίασης του προϋπολογισμού προωθήθηκε μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, έτσι ώστε διάφορα υπουργεία και τμήματα να έχουν αρκετό χρόνο για να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια πριν από την έναρξη του μουσώνα. Το διαδικτυακό σεμινάριο μετά τον προϋπολογισμό ήταν μια νέα ιδέα ως ένα ακόμη βήμα προς την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του προϋπολογισμού.

Είναι γενικά μια σύμβαση ότι μετά τον προϋπολογισμό, υπάρχει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η κεντρική κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μόντι το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ξεκίνησε μια νέα παράδοση εντατικής ανταλλαγής ιδεών με όλους τους ενδιαφερόμενους πριν και μετά τον προϋπολογισμό. Στόχος του είναι η εφαρμογή των ανακοινώσεων του προϋπολογισμού με χρονικό περιορισμό. Ο πρωθυπουργός Μόντι είναι ένας έμπειρος πολιτικός που έχει εμπειρία πάνω από δύο δεκαετίες εργασίας ως αρχηγός κυβέρνησης και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκαν νέες παραδόσεις τα τελευταία 9 χρόνια για να οδηγήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση στο τελευταίο μίλι. Η μοναδική παράδοση των διαδικτυακών σεμιναρίων προϋπολογισμού ξεκίνησε το 2021 στο πνεύμα της συμμετοχής του κοινού. Στόχος του ήταν να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την ιδιοκτησία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων με αποτελεσματικό, γρήγορο και απρόσκοπτο τρόπο για την εκτέλεση των ανακοινώσεων του προϋπολογισμού.

Συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι υπουργοί της Ένωσης, βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς από κυβερνητικές υπηρεσίες, ρυθμιστικές αρχές, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι εμπορικών και βιομηχανικών ενώσεων κ.λ.π. Σε αυτή τη νέα παράδοση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις ενώσεις, το εμπόριο και τους ηγέτες της βιομηχανίας. Αυτή τη φορά, στο διαδικτυακό σεμινάριο του προϋπολογισμού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι συζήτησαν ακριβώς πώς να κάνουν πιο ωφέλιμο τον προϋπολογισμό και ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι τρόποι για αυτό. Συνολικά στους προϋπολογισμούς που έχουν παρουσιαστεί στην Ινδία από το 2014, υπήρξε έμφαση στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων της νέας εποχής.

Μια αποφασιστική αναθεώρηση του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζει ότι, όπως και τα τελευταία 8 χρόνια, αυτή τη φορά \ έχει δοθεί μεγάλη σημασία στον προϋπολογισμό και στη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, κάθε προϋπολογισμός έχει ονομαστεί προϋπολογισμός των χωριών, των φτωχών και των αγροτών. Το 2014, ο προϋπολογισμός για τη γεωργία ήταν μικρότερος από 25 χιλιάδες ρουπίες, ο οποίος έχει πλέον αυξηθεί σε πάνω από 1 εκατομμύριο ρουπίες και 25 χιλιάδες εκατομμύρια. Ομοίως, η μεταβαλλόμενη Ινδία του 21ου αιώνα ενδυναμώνει συνεχώς τους πολίτες της με τη δύναμη της τεχνολογίας. Μαζί με την τεχνολογία, η ανθρώπινη πλευρά έχει προτεραιότητα σε αυτόν τον προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, αυτή η τάξη ένιωθε πάντα πίεση, κυβερνητική παρέμβαση και διάφορα είδη εμποδίων σε κάθε βήμα. Λόγω των προσπαθειών της Κεντρικής Κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Σήμερα η θετική επίδραση των πολιτικών και των αποφάσεων της κυβέρνησης είναι ορατή παντού όπου χρειάζεται περισσότερο. Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση του τρόπου με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από αυτόν τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, τις διατάξεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό και τη δύναμη της αποφασιστικότητας όλων. Σχεδόν κανείς δεν θα αμφιβάλλει ότι η σημερινή Νέα Ινδία προχωρά με μια νέα εργασιακή κουλτούρα. Εάν η παλιά εργασιακή κουλτούρα είχε επιμείνει, τότε ακόμη και η σκέψη ενός τέτοιου διαδικτυακού σεμιναρίου προϋπολογισμού δεν θα είχε έρθει στο προσκήνιο.

Σίγουρα η εμπειρία του καθενός στο διαδικτυακό σεμινάριο προϋπολογισμού με τη θετική αύρα της συμμετοχής του κοινού, η θέληση του καθενός για προσωπική ανάπτυξη θα πετύχει σίγουρα συνδυάζοντας με την επίλυση της ανάπτυξης της χώρας, με συλλογική δύναμη και συλλογική προσπάθεια. Είναι μια εποχή νέων ευθυνών, νέων δυνατοτήτων και τολμηρών αποφάσεων για κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μετά τον γενικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση προετοιμάζει ένα ισχυρό μέσο συλλογικής ιδιοκτησίας και κοινής συνεργασίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, καθώς ο φετινός προϋπολογισμός σηματοδοτεί την αρχή της εκπλήρωσης του στόχου να καταστεί η χώρα ανεπτυγμένη Ινδία έως το 2047. Ο προϋπολογισμός έχει δοκιμαστεί με τη μορφή του Αμρίτ Καάλ. Είναι ένα καλό σημάδι για τη χώρα ότι οι πολίτες της χώρας εξετάζουν επίσης τα επόμενα 25 χρόνια συνδέοντάς τους με αυτούς τους στόχους.

Όλοι γνωρίζετε ότι έχουμε ξεκινήσει μια νέα παράδοση. Πρώτον, προωθήσαμε την παρουσίαση του προϋπολογισμού πριν από ένα μήνα. Ο προϋπολογισμός Ισχύει από την 1η Απριλίου, οπότε εν τω μεταξύ, έχουμε δύο μήνες για προετοιμασία. Καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε, υπό το πρίσμα του προϋπολογισμού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι – ιδιωτικοί, δημόσιοι, κρατικοί-κεντρικοί κυβερνητικοί φορείς και διάφορες υπηρεσίες της κυβέρνησης να προσγειώσουν μαζί τις διατάξεις του γενικού προϋπολογισμού στο έδαφος το συντομότερο δυνατό και να έχουν τα μέγιστα αποτελέσματα. Οι προτάσεις των πολιτών θα διευκολύνουν την κυβέρνηση να απλοποιήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο οδικός χάρτης της εφαρμογής θα είναι επίσης καλός.

- Ναρέντρα Μόντι, Πρωθυπουργός

* Το 2021, ο ΠρωθυπουργόςΝαρέντρα Μόντι χρησιμοποίησε τον όρο «Άμριτ Κάαλ» για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 75η Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Χρησιμοποίησε το Αμρίτ Καάλ κατά την κατάρτιση ενός νέου οδικού χάρτη για την Ινδία για τα επόμενα 25 χρόνια. Το Αμρίτ Καάλ στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των Ινδών και στη γεφύρωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ χωριών και πόλεων. Στοχεύει επίσης να εισάγει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και την ψηφιοποίηση και να μειώσει την κρατική παρέμβαση στη δημόσια ζωή.

Ο Πρωθυπουργός Μόντι είχε πει: «Ενώ η Ινδία έχει κάνει γρήγορα βήματα, θα πρέπει να υπάρχει ένας «κορεσμός» ανάπτυξης και 100% επιτεύγματα με κάθε χωριό να έχει δρόμους, κάθε οικογένεια να έχει τραπεζικό λογαριασμό, κάθε δικαιούχο άτομο να έχει ασφάλιση υγείας, κάρτα και φυσικό αέριο. σύνδεση."

Αποκαλώντας αυτή την περίοδο «αποκορύφωμα της σκληρής δουλειάς, των θυσιών και της λιτότητας», είπε ότι πρόκειται για μια περίοδο 25 ετών για να πάρουμε πίσω όσα έχει χάσει η κοινωνία μας σε εκατοντάδες χρόνια σκλαβιάς.

Η λέξη «Αμρίτ Καάλ» έχει την προέλευσή της στη βεδική αστρολογία. Ο Αμρίτ Καάλ είναι η κρίσιμη στιγμή που ανοίγουν οι πύλες μεγαλύτερης ευχαρίστησης για τους απάνθρωπους, τους αγγέλους και τα ανθρώπινα όντα. Ο Αμρίτ Καάλ θεωρείται η καλύτερη και πιο ευνοϊκή στιγμή για να ξεκινήσετε νέα δουλειά.

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Tags