Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Επίσης τι ρόλο παίζει το φινιτρίνι δίπλα στα πίσω παράθυρα;

Η θεωρία και η λογική εξήγηση στο exploringgreece.tv