Πριν γίνει η σύνδεση με τη γερμανική πρωτεύουσα, από τα ηχεία έπαιζε το τραγούδι του Νίνο με τίτλο: «μέχρι τέλους»...