Δεν πρέπει όμως να τα παρατήσουν, καθώς μετράνε και οι διαφορές!