Στην τελική ευθεία μπήκαν οι εργασίες για την επέκταση των εγκαταστάσεων στο Ν. Ρύσιο με την κατασκευή των δύο νέων γηπέδων.

Ολοκληρώνονται τα έργα αποστράγγισης και προχωράμε στο επόμενο βήμα, που είναι το
αρδευτικό.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί χαλίκι, μετά η άμμος με τη χρήση λέιζερ, ώστε να έχει τις κατάλληλες κλίσεις η τελική επιφάνεια.

Τελευταίο βήμα θα είναι η σπορά.