Facebook Pixel Sportdog.gr | "Ο ΠΑΟ το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα με 140 εκατ. - Πότε θα είναι έτοιμο, τι θα γίνει με Λεωφόρο"
Sports
| 2022-02-24 12:41:00

"Ο ΠΑΟ το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα με 140 εκατ. - Πότε θα είναι έτοιμο, τι θα γίνει με Λεωφόρο"

Sportdog Team
"Ο ΠΑΟ το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα με 140 εκατ. - Πότε θα είναι έτοιμο, τι θα γίνει με Λεωφόρο"

Αποκαλύψεις Μπακογιάννη για τη Διπλή Ανάπλαση και δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου. Ποιες θα είναι οι νέες εγκαταστάσεις, τα κονδύλια που έχουν δεσμευτεί και πότε θα γκρεμιστεί το παλιό γήπεδο του Τριφυλλιού.
 

Ο Κώστας Μπακογιάννης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης αναφορικά με το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό και την ανέγερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού μαζί με τον Ερασιτέχνη στην τοποθεσία.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, η κατασκευή του γηπέδου μπορεί ν' αρχίσει από τον Οκτώβρη του 2023 και θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2026. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024.

Τι είναι όμως η Διπλή ανάπλαση;

Η Διπλή Ανάπλαση είναι μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση για τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στον Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων. 

Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας προβλέπεται η δημιουργία ελεύθερου χώρου πρασίνου, εντευκτηρίου, αθλητικού μουσείου και υπογείου πάρκινγκ και στον Βοτανικό προβλέπεται η δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διε- θνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων, αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων, χώρων πρασίνου και περιβαλλοντικών υποδομών. 

Η έναρξη της Διπλής Ανάπλασης σηματοδοτεί τη μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΑΟ από την Λ. Αλεξάνδρας στον Βοτανικό. 

Η μεταφορά των εν λόγω εγκατα- στάσεων στην περιοχή του Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της από άναρχη ζώνη βιομηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου σε ορθολογικώς πολεοδομούμενη περιοχή με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτήρια κεντρικών λειτουργιών έχει διπλό στόχο: την ουσιαστική βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής, η οποία παρά τις θεσμοθετημένες ήδη από το 1985 προβλέψεις ουδέποτε μπόρεσε να υλοποιηθεί και τη διερεύνηση των επιλογών αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και εργασίας προς όφελος υποβαθμισμένων περιοχών της πρωτεύουσας. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Δήμος Αθηναίων, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και η ΑΕΠ Ελαιώνα (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς). 
Ο Δήμος Αθηναίων διασφαλίζει την ωριμότητα της διαδικασίας, συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, επιταχύνει τα στάδια υλοποίησης του έργου και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του. Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν προβεί στην κατάρτιση διμερών συμφωνιών. 
 
Η υπό έγκριση σύμβαση περιλαμβάνει τις εξής, μεταξύ άλλων, δεσμεύσεις : 
Για τα ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΙ - Τομέας Ανάπλασης Α ́ (στο Βοτανικό): 
«Γήπεδο» (ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διεθνών προ- διαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων). 
Ο Δ.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησής του νέου Γηπέδου που θα κατασκευασθεί. Ειδικότερα :
• θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση,
• θα συμβάλλει στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, και 
• θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου με την προβλεπόμενη στο άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία. 
Ο Δ.Α. παραχωρεί στον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. την χρήση του Γηπέδου που θα ανεγερθεί με όλα τα συστατικά και παραρτήματα του και όλα τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής του. 
 
Η παραχώρηση αυτή του Δ.Α. προς τον Ερασιτέχνη Π.Α.Ο. δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου (ενδεικτικά εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αναψυχής ή διημέρευσης που δεν φιλοξενεί αθλητικές δραστη- ριότητες ή καθίσματα σε κερκίδες για την παρακολούθηση αυ- τών και τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων (πχ. συναυλίες) εντός του Γηπέδου. 

«Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο» (7.500 τμ.). 
Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον Π.Α.Ο. την χρήση της οικείας έκτασης καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους καθώς και το δικαίωμα ονοματοδοσίας αυτών. 

Κατεδάφιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων 
Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου και των Αθλη- τικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να απο- χωρήσει από τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να παραδώσει την κατοχή αυτών στον Δ.Α. 
Αθλητικό μουσείο-εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστί- ασης 680 τμ. για τον Π.Α.Ο. 
Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δ.Α. θα υποχρεούται να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. για 99 χρόνια άνευ ανταλλάγματος το δικαίωμα χρήσης δεκαπέντε (15) υπό- γειων θέσεων στάθμευσης, προκειμένου ο Π.Α.Ο. να τις χρη- σιμοποιεί είτε για την κάλυψη των αναγκών της διοίκησης και των υπαλλήλων του είτε να τις παραχωρεί περαιτέρω κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να τις εκμισθώνει σε τρίτους για να κα- λύπτει από τα έσοδα λειτουργικές του ανάγκες. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 
Ο Δ.Α. ως ιδιοκτήτης του Γηπέδου παραχωρεί εκ του νόμου τις εμπορικές χρήσεις (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) εντός του γηπέδου αυτού στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. έναντι ανταλλάγματος. 
Ο Δ.Α. παραχωρεί στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και το δικαίωμα ονοματο- δοσίας του γηπέδου. 
Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εμπορικής χρήσης χώρων καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέ- δου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. προς τον Δ.Α., ως ακολούθως: 
Για τις Εμπορικές Χρήσεις του Γηπέδου, το οικονομικό αντάλ- λαγμα , που θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στο Δ.Α. θα ανέρχεται ετησίως σε ποσό ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών που θα προκύπτουν ως εξής: 
• Ποσό ίσο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μι- σθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστία- σης και μπουτίκ. Σε περίπτωση που μία από αυτές τις δραστη- ριότητες αυτές (π.χ. μπουτίκ) ασκείται απευθείας από την ΠΑΕ ΠΑΟ, τότε το ποσό της παραγράφου αυτής θα είναι ίσο με πο- σοστό 10% επί του συγκεκριμένου τζίρου. 
• Ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000,00) από την διάθεση των Σουιτών.
• Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκάτο (50%) επί των καθαρών εισπράξεων, από την διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Για την παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοδοσίας το οι- κονομικό αντάλλαγμα συμφωνείται με την παρούσα να ανέρχε- ται σε ποσό ίσο:
• με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του Συνολικού Εσόδου Ονοματοδοσίας για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας του Γη- πέδου. 
• με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για την μετά τα δέκα έτη περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου. 
Ως Συνολικό Έσοδο Ονοματοδοσίας συμφωνείται ότι είναι το άθροισμα των τυχόν εφάπαξ και των τακτικών ετήσιων κατα- βολών που θα λαμβάνει η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. από την σύμβαση ονο- ματοδοσίας που θα καταρτίσει. 
Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α.: το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο που θα οφείλεται στο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000,00) ανά μισθωτικό έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του ποσοστού μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντί- στοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), αρχής γενομένης από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης. 

Ποδοσφαιρικό γήπεδο τεσσάρων αστέρων

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι κατηγορίας 4 αστέρων FIFA/UEFA με μάξιμουμ χωρητικότητα τις 40.000 θέσεις. Θα έχει 325 υπόγειες θέσεις parking, 1.300 θέσεις σε σουίτες, μουσείο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και επτά εμπορικά καταστήματα.

Οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη:

Στον ίδιο χώρο θα δημιουργηθούν οι νέες εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τα ερασιτεχνικά τμήματα, μετά τη μετακίνησή τους από τη Λεωφόρο. Οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη θα περιλαμβάνουν μία κεντρική αρένα 3.100 θέσεων για βόλεϊ, μπάσκετ, futsal, μπάσκετ με αμαξίδιο, χάντμπολ και ενόργανη γυμναστική, μία ανοικτή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων με στέγαστρο χωρητικότητας 500 θέσεων για κολύμβηση, καταδύσεις και υδατοσφαίριση, καθώς και προπονητήριο αθλοπαιδιών 200 θέσεων για χρήσεις αμφιθέατρου, αίθουσας εκδηλώσεων. Τέλος, θα περιλαμβάνουν και υπόγειo χώρο στάθμευσης 125 θέσεων, καθώς και τα γραφεία του συλλόγου, μπουτίκ, καφέ και εστιατόριο.

ο χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων:

  1. Ιανουάριος - Μάρτιος 2022: Ολοκλήρωση και έγκριση διμερών συμφωνιών, ολοκλήρωση μελετών, εγκρίσεων και τευχών για το γήπεδο και για τα έργα υποδομών
  2. Απρίλιος 2022 - Μάρτιος 2023: Διαγωνιστική διαδικασία γηπέδου
  3. Απρίλιος 2022 - Οκτώβριος 2022: Οριστικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη
  4. Ιούνιος 2022 - Μάρτιος 2023: Διαγωνιστική διαδικασία έργων υποδομών
  5. Νοέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023: Διαγωνιστική διαδικασία εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη
  6. Φεβρουάριος 2023 - Ιούλιος 2024: Κατασκευή εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη
  7. Απρίλιος 2023 - Σεπτέμβριος 2023: Μελέτες οριστικές, αναθεωρήσεις αδειών γηπέδου
  8. Απρίλιος 2023 - Μάιος 2023: Συμβασιοποίηση έργων υποδομών
  9. Ιούνιος 2023 - Νοέμβριος 2025: Κατασκευή υποδομών
  10. Οκτώβριος 2023 - Ιούλιος 2026: Κατασκευή γηπέδου

Ο Κώστας Μπακογιάννης είπε μεταξύ άλλων στον πρόλογό του

«Από την πρώτη ημέρα βάλαμε τον πήχη ψηλά. Και βάλαμε στην ατζέντα την Διπλή Ανάπλαση. Παρά τις πολλές εξαγγελίες εδώ και δύο δεκαετίες παραμένει άπιαστο όνειρο. Το μέγεθός της την καθιστούν μείζονα παρέμβαση. Στην Αλεξάνδρας, στην καρδιά της πόλης αποκτάμε ελεύθερο πράσινο χώρο. Στον Βοτανικό μεγαλώνουμε την πόλη, με όχημα μια υπερσύγχρονο εγκατάσταση και δίνουμε ώθηση σε μια περιοχή που θα γίνει βιώσιμη.

Όλα αυτά διατηρώντας την ιστορία, την διαδρομή, το εκτόπισμα του Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολη, πολύπλοκη υπόθεση. Χθες ενημέρωσα τα κόμματα και την ερχόμενη Τετάρτη πρέπει ως σώμα να πάρουμε μια κρίσιμη απόφαση. Προσπαθούμε για την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Έργα που ξεπερνούν τον ορίζοντα της μίας θητείας πρέπει να είναι πάνω από παρατάξεις, ιδεολογίες, κόμματα. Αν πρέπει να έχει ένα χρώμα ας έχει το πράσινο, το χρώμα του περιβάλλοντος και του Παναθηναϊκού. Τους κορμοράνους τους έχει πληρώσει ακριβά η Αθήνα. Να πω ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ. Η ενότητα του Παναθηναϊκού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει το έργο.

Η συνολική συμφωνία αποτελεί από δύο διμερής και μια τριμερής σύμβαση και είναι πολύ σύνθετη. Χρειάστηκαν εβδομάδες δουλειάς για να φτάσουμε σε αυτή την παρουσίαση του προγράμματος. Θέλω να ευχαριστήσω την σπουδαία ομάδα που δούλεψε για αυτό».

Στην συνέχεια ανέλυσε την Διπλή Ανάπλαση, την ιστορία της μέσα στον χρόνο και στάθηκε στο γεγονός πως η πόλη μεγαλώνει, με το... ζωντάνεμα του Βοτανικού, ο οποίος μέχρι και σήμερα φυτοζωεί.

Έπειτα παρουσίασε το περιεχόμενο των συμβάσεων και απάντησε σε ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων ο «οδικός χάρτης του έργου αναφέρει πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2026.

Για ποιο λόγο να αφήσει το σπίτι του για να γίνει ενοικιαστής σε ένα άλλο σπίτι;

«Ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα νέο σπίτι, το καλύτερο γήπεδο της χώρας. Με όλες τις προδιαγραφές, μια αξιοζήλευτη αρένα. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως ενοικιαστής. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να διασφαλίσουμε πως θα έχε τα ίδια δικαιώματα που έχει και στην Λεωφόρο. Δεν αισθάνομαι ως Παναθηναϊκός, ότι είναι διχασμένος ο Παναθηναϊκός. Δεν αισθάνομαι πως ο κόσμος είναι διχασμένος. Προφανώς υπάρχει συναισθηματική σχέση με την Λεωφόρο. Μιλάμε για ένα λαμπρό αύριο και είμαι σίγουρος πως η Γ.Σ αυτό θα το αναγνωρίσει».

Είναι ξεκάθαρο πως η Λεωφόρος θα πέσει όταν θα έχει κλειδιά και για το ποδόσφαιρο και για τον Ερασιτέχνη;

«Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα και τι αποτυπώνεται στις συμβάσεις; Προβλέπει ότι για να κατεδαφιστεί το γήπεδο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αρένα στον Βοτανικό, να έχει πάρει ο Παναθηναϊκός τα κλειδιά, όπως και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Παράλληλα εκδίδεται η άδεια κατεδάφισης που έχει ισχύ για δέκα χρόνια. Είναι διαφορετικές διαδικασίες και συνδέονται στο μέλλον αφού ολοκληρωθεί το γήπεδο στον Βοτανικό και οι εγκαταστάσεις».

Ποιο θα είναι το διαπραγματευτικό χαρτί του Παναθηναϊκού σε 100 χρόνια από σήμερα από την στιγμή που δεν θα του ανήκει το γήπεδο;

«Δεν έχω την δυνατότητα να προβλέψω τι θα γίνει μετά από 99 χρόνια, ούτε μπορώ να σχεδιάσω. Ξεπερνά τις δυνατότητες οποιασδήποτε ομάδες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγγυηθούμε αυτά τα 99 χρόνια και να διασφαλίσουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις αλλά σκληρές. Η διοίκηση του Ερασιτέχνη έδωσε μάχη. Είμαστε σε μια win-win κατάσταση. Όλοι κερδίζουν. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας. Αποκτάμε χώρο πρασίνου στην Αλεξάνδρας που μπορεί να συνδεθεί με τον Λυκαβηττό. Έχουμε και τον Βοτανικό μια περιοχή που κερδίζει μια ευκαιρία, οι κάτοικοι έχουν μια ευκαιρία ζωής. Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα αυτό».

Τι θα συμβεί αν αποχωρήσει η ΠΑΕ από το γήπεδο; Υπάρχει κάποια πρόβλεψη;

«Είναι ένα ακραίο σενάριο, πολύ ακραίο. Η ΠΑΕ με αυτή την σύμβαση αναλαμβάνει ρητές υποχρεώσεις απέναντι στον δήμο και τον Ερασιτέχνη. Εάν που αυτά δεν γίνονται ούτε στο Hollywood, τότε θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Έχουμε μια πικρή εμπειρία στην χώρα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που εγκαταστάσεις μαράζουν. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για την βιωσιμότητά τους. Τώρα κάνουμε το αντίθετο, πριν ξεκινήσουν όλα, κοιτάμε την πρόβλεψη βιωσιμότητας».

Σε περίπτωση μη κύρωσης των συμβάσεων από τον Ερασιτέχνη, τι συμβαίνει;

«Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, για πόλεμο δεν κάνει. Είμαι σίγουρος πως τα μέλη του Ερασιτέχνη θα επιλέξουν το μέλλον του Παναθηναϊκού, με την καρδιά αλλά και το μυαλό».

Ποιο είναι το πλάνο για τα μεγάλα έργα;

«Μιλάμε για τρία πολύ μεγάλα έργα. Η αρένα, άρα μία σύμβαση. Δεύτερη που είναι οι υποδομές και τρίτο οι χώροι πρασίνου. Θα δουλεύονται περίπου ταυτόχρονα μέσα στο πεδίο της Διπλής Ανάπλασης και απαιτούν προσοχή. Διαμορφώνουμε αυτόν τον μηχανισμό για να μην υπάρχουν προβλήματα και να έχουμε την ποιότητα των έργων. Οι πόροι του ταμείου πρέπει να απορροφηθούν άμεσα. Το γήπεδο είναι ένα μεγάλο έργο, με ρητούς όρους και ρήτρες που διασφαλίζουν το χρονοδιάγραμμα του έργου. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τίποτα. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας».

Σε ποιον θα ανήκει ο χώρος μετά την κατεδάφιση του γηπέδου στην Αλεξάνδρας;

«Ο δήμος Αθηναίων θα είναι ο ιδιοκτήτης. Θα ανήκει στους Αθηναίους και τις Αθηναίες».

Ποιες κινήσεις έχουν γίνει για να προληφθεί μία χαώδης κατάσταση στον Βοτανικό;

«Αν δείτε τα προεδρικά διατάγματα θα δείτε πως δίνουν περιθώρια και βαθμούς ελευθερίας. Αυτή την στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγών ή προσαρμογών στο θεσμικό πλαίσιο στον Ελαιώνα. Εγώ αναφέρθηκε στις γρήγορες νίκες. Στις άμεσες επενδύσεις που μπορούμε να φέρουμε την Διπλή Ανάπλαση.

Που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση;

«Είπα πως ήταν μια δύσκολη, πολύπλοκη διαπραγμάτευση. Κάθε μέρος έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Χρειάστηκαν να γίνουν αλλαγές στο πλαίσιο για να μπορέσουμε όλοι να αισθανόμαστε άνετα, μια ασφάλεια για το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πετύχαμε. Με μία επέκταση του MoU μπορεί ο Δήμος να γινόταν αντικείμενο κριτικής αλλά δεν θέλαμε να βιαστούμε. Είναι έργο που θέλει μεγάλη προσοχή. Όχι προχειρότητα. Επειδή έγινε δουλειά σε βάθος μπορώ να στέκομαι μπροστά σας με σιγουριά και να λέω πως είναι θέμα χρόνου το έργο να γίνει».

Έσοδα θα υπάρχουν από ανταποδοτικά τέλη;

«Προφανώς. Να το πούμε κι αυτό. Ο δήμος πουθενά δεν έχει αποποιηθεί των ανταποδοτικών τελών. Για τον φωτισμό, την καθαριότητα. Ο νέος Ελαιώνας προφανώς θα χρειάζεται τέτοια πράγματα».

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα έξοδα συντήρησης;

«ΠΑΕ και Ερασιτέχνης θα πρέπει να αποφασίσουν για τα έξοδα συντήρησης. Είναι δικό τους αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Προφανώς η ΠΑΕ θα αναλάβει το μεγαλύτερο από αυτό το βάρος. Θέλουμε ένα γήπεδο κορυφαίων προδιαγραφών. Ότι κάνει ο δήμος από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο το κάνουμε με την κλιματική κρίση στην καρδιά του σχεδιασμού μας».

Ποια θα είναι η χωρητικότητα του γηπέδου; Δεσμεύεστε πως ο Παναθηναϊκός θα παίζει το 2026 στο γήπεδο του;

«Από 38.500 μέχρι 40.000 θα είναι το γήπεδο. Δεν έχει τελειώσει η μελέτη ακόμη, είναι στο τέλος και κάποιες λεπτομέρειες θα κρίνουν το ακριβές νούμερο. Δεσμεύομαι, δεσμευόμαστε πως το 2026 ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο γήπεδό του. Όπως είδατε και πριν δεν είναι μια έωλη πεποίθηση».

Σας τρομάζει κάτι;

«Κάνουμε αυτή την συζήτηση όταν η Ευρώπη έζησε πόλεμο ξανά πριν λίγες ώρες. Με βάση όλα τα δεδομένα δεν έχουμε κανέναν λόγο να ανησυχούμε, γνωρίζοντας πως έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Δουλειά μακριά από τις κάμερες».

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Tags