Μέχρι τον Ιούνιο θα μπορούν να αξιοποιήσουν επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού, όσοι πήραν το 2023. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων, ενώ επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

Διαβάστε για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού στο star.gr