Το πώς στην εποχή της τεχνολογικής έκρηξης και της επικοινωνίας αιχμής , διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των κατόχων αυτής της διαδικασίας και των κοινωνιών, οι οποίες κατευθύνονται και θεσμικά με λογικές εκπροσώπησης και αντιπροσώπευσης 18ου και 19ου αιώνα , ώστε ουσιαστικά να ελέγχονται πλήρως, από ένα σύστημα που έχει μετατρέψει σε ιμάντα του ακόμη και τα πολιτικά συστήματα, ανέλυσε ο Γιώργος Κοντογιώργης.

Οι κοινωνίες δεν αποτελούν πλέον μια συλλογική συγκρότηση, αλλά ατομικότητες που με ένα άθροισμα «μειονοτήτων» δικαιωματισμού στο εσωτερικό τους , ως μόνο συλλογικό βλέπουν , την αντιπροσώπευση τους σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει ταυτοσημία με το κράτος και που ουσιαστικά οδηγεί τους πολίτες , στο να επιλέγουν μια «εκλόγιμη μοναρχία».

Οι κοινωνίες είπε, πρέπει να αλλάξουν ως πρώτο βήμα αντίληψη για την συμμετοχή τους στη πολιτική, επιβάλλοντας την άμεση αντιπροσωπευτικότητα τους και την ανάκληση , ως την αυθεντική μορφή δημοκρατίας , συνδιαμορφώνοντας στα σοβαρά ζητήματα της ζωής τους τις αποφάσεις στα κέντρα λήψης τους. Ο ίδιος ανέλυσε με την οπτική του, τις εξελίξεις του σήμερα και πως αυτές προοικονομούν ήδη την επόμενη μέρα, καταθέτοντας σκέψεις για το που οδεύουμε την εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και τι πρέπει να γίνει για να έρθει το συλλογικό υποκείμενο των κοινωνιών στο προσκήνιο της πολιτικής.

Ο πανεπιστημιακός και συγγραφέας, Γιώργος Κοντογιώργης, στον 98.4 και τον Γιώργο Σαχίνη στις 10 Νοεμβρίου 2021.